برای اطلاع از مشخصات و تعرفه های کامل تر سرورهای مجازی به بخش سرور مجازی مراجعه کنید • پلن یک
 • 50000 تومان ماهانه
 • 1024 MB
 • 100 گیگابایت
 • 1 هسته 1.5 Ghz
 • 40 GB
 • 1 عدد
 • 100 Mbps
 • 99.9% تضمینی
 • ایران
 • NRP Data Transfer
 • پلن دو
 • 80000 تومان ماهانه
 • 2048 MB
 • 150 گیگابایت
 • 2 هسته 1.5 Ghz
 • 80 GB
 • 1 عدد
 • 100 Mbps
 • 99.9% تضمینی
 • ایران
 • NRP Data Transfer
 • پلن سه
 • 120000 تومان ماهانه
 • 3072 MB
 • 200 گیگابایت
 • 2 هسته 2 Ghz
 • 120 GB
 • 1 عدد
 • 100 Mbps
 • 99.9% تضمینی
 • ایران
 • NRP Data Transfer
 • پلن چهار
 • 160000 تومان ماهانه
 • 4096 MB
 • 250 گیگابایت
 • 3 هسته 1.5 Ghz
 • 160 GB
 • 1 عدد
 • 100 Mbps
 • 99.9% تضمینی
 • ایران
 • NRP Data Transfer
 • پلن پنج
 • 220000 تومان ماهانه
 • 6144 MB
 • 300 گیگابایت
 • 4 هسته 1.5 Ghz
 • 200 GB
 • 1 عدد
 • 100 Mbps
 • 99.9% تضمینی
 • ایران
 • NRP Data Transfer