مشخصات و تعرفه های هاست دانلود با امنیت بسیاربالا برای سایت دانلود شما عزیزان بر روی ویندوز 2008


 • پلن یک
 • 600000 تومان ماهانه
 • 1024 MB
 • نامحدود
 • 2 هسته 1.5 Ghz
 • 100 GB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن دو
 • 90000 تومان ماهانه
 • 2048 MB
 • نامحدود
 • 3 هسته 2 Ghz
 • 200 GB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن سه
 • 130000 تومان ماهانه
 • 4096 MB
 • نامحدود
 • 4 هسته 2 Ghz
 • 350 GB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن چهار
 • 180000 تومان ماهانه
 • 6144 MB
 • نامحدود
 • 4 هسته 3 Ghz
 • 500 GB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH
 • پلن پنج
 • 240000 تومان ماهانه
 • 8192 MB
 • نامحدود
 • 6 هسته 3 Ghz
 • 1000 GB
 • 1 عدد
 • 1Gbps
 • 99.9% تضمینی
 • فرانسه
 • OVH

 

 • vpsقیمت های فوق به روز میباشد
 • vpsاز مجازی ساز Vmware ESXi برای مجازی سازی سرورهای فوق استفاده شده است
 • vpsمحافظت از سرور و سایت ها در برابر حملات DDoS با استفاده از تکنولوژی های روز
 • vpsانتقال رایگان سایت شما
 • vpsامکانات : FTP-HTTP-PHP-HTML